Produk Score A

Apakah Score A Programme™ ?
* Score A Programme™ adalah satu kaedah pembelajaran output yang interaktif berpandukan sukatan pelajaran kerajaan yang mana telah terbukti berkesan untuk membantu pelajar bersedia menghadapi peperiksaan dan mencapai kecemerlangan A.

Tengok Video ini

(Erra Fazira dan Skor A-Part 1)

(Erra Fazira dan Skor A-Part 2)


Apakah Pembelajaran Output?

* Pembelajaran Output ialah suatu kaedah pembelajaran yang melatih pelajar mengeluar dan menggunakan segala ilmu yang telah dipelajari di sekolah melalui latihan-latihan yang disediakan di Score A Programme™.

* Kaedah Pembelajaran Output Tradisional     
contoh. "Buku":
 o Kena periksa jawapan sendiri
 o Tidak boleh mengulang soalan
 o Tiada pemantauan masa
 o Terlalu banyak buku latihan akan membebankan pelajar, dan
 o Tidak Interaktif


Apakah Pembelajaran Input?

* Pembelajaran Input adalah proses memasukkan maklumat ke dalam sel-sel otak anda. Pembelajaran sekolah sama ada dengan menghadiri kelas di sekolah mahupun mengikuti kelas-kelas tambahan di pusat-pusat tuisyen, membaca, mengulang kaji dan menghafal merupakan Pembelajaran Input. Terlalu ramai pelajar menggunakan hanya Pembelajaran Input, dan inilah punca utama mengapa mereka hanya mendapat pencapaian yang sederhana di dalam peperiksaan mereka. Untuk menyerlah di dalam peperiksaan, pelajar perlu Pembelajaran Output.Mengapa pelajar memerlukan Score A Programme™?

* Score A Programme™ telah direka khas secara terperinci bagi menyediakan pelajar suatu kaedah pembelajaran yang sempurna untuk membantu mereka menghadapi peperiksaan. Dengan mengikuti Score A Programme™, pelajar boleh menilai kemajuan dan prestasi akademik mereka sendiri dengan mudah dan lebih berkesan. Dengan ini, mereka boleh menilai sendiri tahap keupayaan, kesediaan dan kefahaman mereka tentang apa yang mereka telah pelajari di sekolah. Score A Programme™ memberi peluang kepada pelajar untuk membina keyakinan diri dan sikap positif.

PERSOALAN:

1) Adakah Score A Programme™ akan membebankan anak saya?
* Tidak. Score A Programme™ bukan satu pengulangan kaedah Pembelajaran Input, dan dengan itu tidak akan membebankan anak anda.

2)Perlukah anak saya mengikuti Score A Programme™ jika sekarang ini dia juga menghadiri kelas tuisyen?
* Perlu, kerana tuisyen adalah satu lagi kaedah Pembelajaran Input. Sebenarnya, Score A Programme™ merupakan pelengkap yang baik bagi kelas tuisyen anak anda.

ScoreA - Silibus

* Meliputi 100% sukatan mata pelajaran dan silibus terkini Kementerian Pendidikan Malaysia
* Mengandungi lebih 250,000 bank soalan yang berkualiti dan sentiasa dikemaskini
* Digubal oleh guru-guru pakar mata pelajaran dan penggubal kertas soalan.

* Sekolah Rendah (Tahun 1-6)
1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik (Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina)
4. Sains (Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina)
5. Bahasa Cina

* Sekolah Menengah (Tingkatan 1-3)
1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik (Bahasa Inggeris)
4. Sains (Bahasa Inggeris)
5. Bahasa Cina
6. Sejarah
7. Geografi

* Sekolah Menengah (Tingkatan 4-5)

Kesusasteraan:
1. Bahasa Inggeris
2. Bahasa Melayu
3. Sejarah
4. Perdagangan
5. Prinsip Akaun
6. Ekonomi Asas

Sains:
1. Bahasa Inggeris
2. Matematik
3. Sejarah
4. Fizik
5. Kimia
6. Biologi

JOM tengok pula
CIRI MENARIK SKOR A


ATAU
daftar